Tilmelding til FSR Online Værktøjer og Orienteringsartikler  

  Navn
  
 
  Email
  
 
  Medlem af FSR     
  Eventuelt medlemsnummer
  
 
  Virksomhedens navn
  
 
  Adresse
  
 
  Postnr og by
  
 
  Telefon
  
 
  Virksomhedens CVR
  
 
  Kodeord
  
 
  Gentag kodeord
  
 


  Jeg bestiller adgang til følgende værktøjer:

  Værktøjer
  

Følgende abonnementsbetingelser gælder for abonnementer på FSR – danske revisorers faglige online værktøjer, henholdsvis for Faglige værktøjer og for Orienteringsartikler.

Abonnementsbetingelser

Opsigelser
Ved nytegning kan abonnementet først opsiges efter et år. Abonnementet løber herefter indtil det opsiges. Abonnementet skal opsiges med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt og skal sendes til medlemsservice@fsr.dk.

Brugsretten.

Med et abonnement på Faglige værktøjer eller Orienteringsartikler fra FSR – danske revisorer har køber ret til brug af værktøjerne/artiklerne. Login og adgangskode er personlige og må kun anvendes af den person, som kodeordet er udstedt til. Køber har alene købt brugsret til de konkrete værktøjer/artikler i abonnementsperioden. Det er tilladt at udskrive værktøjer/artikler. Det er ikke tilladt at udleje, udlåne eller distribuere værktøjerne/artiklerne (helt eller delvist), hverken i kommercielt eller andet øjemed. FSR – danske revisorer logger brugerens aktivitet på online-værktøjerne. FSR – danske revisorer forbeholder sig ret til at lukke for adgang til online-værktøjerne, hvis der er konstateret brug uden for disse abonnementsbetingelser. Alle rettighederne til værktøjerne/artiklerne tilhører og vedbliver at tilhøre FSR – danske revisorer. Ved opsigelse af et abonnement bortfalder retten til brug af værktøjerne/artiklerne.

Support
Abonnenter på online-værktøjerne kan sende eventuelle spørgsmål vedrørende værktøjerne/artiklerne til
medlemsservice@fsr.dk.

Misligholdelse
FSR – danske revisorer kan bringe denne aftale til ophør i tilfælde af, at køber ikke overholder betingelserne i aftalen, herunder ikke rettidigt betaler abonnementsprisen.

Accept
Med accept af denne aftale bekræfter kunden, at han/hun er bekendt med FSR – danske revisorers abonnementsbetingelser, og at købet af de udvalgte Faglige værktøjer eller Orienteringsartikler faktureres med det samme.

Faglige værktøjer

Ansvarsbegrænsninger
FSR – danske revisorer står alene inde for, at de leverede informationer i alt væsentligt er korrekte, og at online-værktøjerne fungerer i overensstemmelse med de medfølgende vejledninger. FSR – danske revisorer, dets leverandører eller retsforgængere er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab, som kunden eller nogen andre påføres i forbindelse med brug af online-værktøjerne fra FSR – danske revisorer. FSR – danske revisorer står til ansvar for skader efter dansk erstatningsrets almindelige regler, idet det dog forudsættes, at kunden har standardmæssig firewall, antivirus med mere.

Orienteringsartikler

Disclaimer
Orienteringsartiklerne skal opfattes og anvendes som almindelig litteratur. Det indebærer, at læserne skal tage hensyn til, at Orienteringsartiklerne er udarbejdet med udgangspunkt i det reguleringsgrundlag, der var gældende, da artiklen blev skrevet, og som i større eller mindre grad kan være ændret. Hertil kommer, at artiklerne udtrykker forfatternes, og ikke nødvendigvis FSR-danske revisorers holdninger.

 


  Jeg bestiller adgang til følgende orienteringsartikler:

  Orienteringsartikler
  

Følgende abonnementsbetingelser gælder for abonnementer på FSR – danske revisorers faglige online værktøjer, henholdsvis for Faglige værktøjer og for Orienteringsartikler.

Abonnementsbetingelser

Opsigelser
Ved nytegning kan abonnementet først opsiges efter et år. Abonnementet løber herefter indtil det opsiges. Abonnementet skal opsiges med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt og skal sendes til medlemsservice@fsr.dk.

Brugsretten.

Med et abonnement på Faglige værktøjer eller Orienteringsartikler fra FSR – danske revisorer har køber ret til brug af værktøjerne/artiklerne. Login og adgangskode er personlige og må kun anvendes af den person, som kodeordet er udstedt til. Køber har alene købt brugsret til de konkrete værktøjer/artikler i abonnementsperioden. Det er tilladt at udskrive værktøjer/artikler. Det er ikke tilladt at udleje, udlåne eller distribuere værktøjerne/artiklerne (helt eller delvist), hverken i kommercielt eller andet øjemed. FSR – danske revisorer logger brugerens aktivitet på online-værktøjerne. FSR – danske revisorer forbeholder sig ret til at lukke for adgang til online-værktøjerne, hvis der er konstateret brug uden for disse abonnementsbetingelser. Alle rettighederne til værktøjerne/artiklerne tilhører og vedbliver at tilhøre FSR – danske revisorer. Ved opsigelse af et abonnement bortfalder retten til brug af værktøjerne/artiklerne.

Support
Abonnenter på online-værktøjerne kan sende eventuelle spørgsmål vedrørende værktøjerne/artiklerne til
medlemsservice@fsr.dk.

Misligholdelse
FSR – danske revisorer kan bringe denne aftale til ophør i tilfælde af, at køber ikke overholder betingelserne i aftalen, herunder ikke rettidigt betaler abonnementsprisen.

Accept
Med accept af denne aftale bekræfter kunden, at han/hun er bekendt med FSR – danske revisorers abonnementsbetingelser, og at købet af de udvalgte Faglige værktøjer eller Orienteringsartikler faktureres med det samme.

Faglige værktøjer

Ansvarsbegrænsninger
FSR – danske revisorer står alene inde for, at de leverede informationer i alt væsentligt er korrekte, og at online-værktøjerne fungerer i overensstemmelse med de medfølgende vejledninger. FSR – danske revisorer, dets leverandører eller retsforgængere er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab, som kunden eller nogen andre påføres i forbindelse med brug af online-værktøjerne fra FSR – danske revisorer. FSR – danske revisorer står til ansvar for skader efter dansk erstatningsrets almindelige regler, idet det dog forudsættes, at kunden har standardmæssig firewall, antivirus med mere.

Orienteringsartikler

Disclaimer
Orienteringsartiklerne skal opfattes og anvendes som almindelig litteratur. Det indebærer, at læserne skal tage hensyn til, at Orienteringsartiklerne er udarbejdet med udgangspunkt i det reguleringsgrundlag, der var gældende, da artiklen blev skrevet, og som i større eller mindre grad kan være ændret. Hertil kommer, at artiklerne udtrykker forfatternes, og ikke nødvendigvis FSR-danske revisorers holdninger.