Rådgivning og Skat
Regnskab
Kvalitetsstyring
Erklæringer
Revision
Udvidet gennemgang/Review
Orienteringsartikler
Faglige værktøjer

FSR - danske revisorer tilbyder faglige, webbaserede værktøjer inden for skat, regnskab, erklæringer, revision, kvalitetsstyring og udvidet gennemgang/review.
Værktøjerne, der indeholder skabeloner, paradigmer og tjeklister, letter opgaveløsningen i forbindelse med specifikke kundeopgaver. De kan også bruges som opslagsværk og indeholder praktiske eksempler på løsningsmodeller.

Du vil som bruger af værktøjerne kunne tilgå dem alle vegne, hvor der er internetadgang. I forbindelse med at du opretter dig som bruger, bliver dokumenterne i værktøjerne automatisk påført dit firmas navn. Få information om de aktuelle priser her.

Orienteringsartikler

FSR - danske revisorer tilbyder endvidere orienteringsartikler, der omfatter skatteorientering, revisionsorientering og regnskabsorientering. Der er tale om spændende artikelsamlinger, der retter sig både mod skatterådgivere, revisorer, økonomimedarbejdere m.fl. i deres daglige arbejde eller studie.

Orienteringsartiklerne skal opfattes og anvendes som almindelig litteratur. Det indebærer, at læserne skal tage hensyn til, at artiklerne er udarbejdet med udgangspunkt i det reguleringsgrundlag, der var gældende, da artiklen blev skrevet, og som i større eller mindre grad kan være ændret. Hertil kommer, at artiklerne udtrykker forfatternes, og ikke nødvendigvis FSR - danske revisorers holdninger.